Kosten

Basisonderwijs

Het basisonderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar in Montessori Schiedam is gratis.

Om kinderen in de gelegenheid te stellen mee te doen aan activiteiten en vieringen doet de Ouderraad een dringend beroep op ouders de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen om op die manier feesten zoals St. Nicolaas, de kerst- en paasmaaltijd en de schoolreis te kunnen organiseren.

Op dit moment is de ouderbijdrage € 55,-. (Voor kinderen die voor het eerst na de kerstvakantie op school komen, betalen de ouders € 30,-).

Over de betalingswijze krijgen ouders aan het begin van elk schooljaar bericht.

De kinderen in de leerjaren 6, 7 & 8 gaan op kamp. Ook hiervoor geldt, dat wij ouders verzoeken de vrijwillige ouderbijdrage – die apart wordt gefactureerd – te voldoen, omdat het anders niet mogelijk is het kamp te bekostigen.

Tussenschoolse opvang

Het tarief inclusief broodmaaltijd, drinken en een stukje fruit is € 2,75 per kind per keer. Mogelijk vindt in 2017 een tariefsverhoging plaats. Ouders worden daarover via de nieuwsbrief tijdig geïnformeerd.

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang in ZiezoKids

Het uurtarief 2016 is € 6,77.

Voorschoolse opvang 08;00 – 08.30 uur kost per keer € 3,39

Verlengde voorschoolse opvang 07.30 – 08.30 uur kost per keer € 6,77

Naschoolse opvang op woensdagmiddag 12.15 – 18.00 uur kost per keer € 38,93

Naschoolse opvang overige dagen 15.15 – 18.00 uur kost per keer € 18,62

Vakantieopvang 07.30 – 18.00 uur kost per keer € 71,09

Hele dagopvang in Casa dei Bambini

Het uurtarief is € 6,44.

hele dagopvang 07.00 – 18.30 uur kost gemiddeld per maand € 320,93

halve dagopvang ochtend 07.00 – 12.30 uur kost gemiddeld per maand € 153,48

halve dagopvang middag 12.30 – 18.30 uur kost gemiddeld per maand € 167,44

 

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws