Terug naar overzicht

Gezinsspecialist… Heel gewoon!

De verandering van de naam van onze functie van “Schoolmaatschappelijk werk” een aantal jaren geleden naar “Gezinsspecialist op school” roept soms vragen op.

Begrijpelijk. Sommige ouders, vooral ouders die mij al langer kennen, kijken mij verbaasd aan als ik mijzelf voorstel als gezinsspecialist op school. “Ik ben gewoon nog dezelfde persoon hoor!”, zeg ik dan met een knipoog. Vaak bespeur ik dan enige opluchting aan de andere kant van de tafel.

Ik vind het ook als gezinsspecialist nog steeds belangrijk om toegankelijk te blijven voor de gezinnen. Vooral in een maatschappij waarin ouders steeds meer het gevoel hebben alles zelf te moeten oplossen en er steeds minder onderling door ouders over vragen met betrekking tot de opvoeding wordt gesproken. Ik merk dat de stap naar de hulpverlening voor sommige ouders groot is. Dan is het fijn als ze gewoon op school naar mij toe kunnen komen en merken dat er letterlijk geen drempel is tussen het lokaal van hun kind en mijn spreekkamer. Het maakt het contact makkelijker en meer ontspannen. Praten over moeilijkheden in de opvoeding voelt vaak kwetsbaar voor ouders en het helpt als ik dan kan laten merken dat het heel normaal is om vragen te hebben, of twijfels, of een dag met wat minder geduld bij het aankleden. Dit contact van mens tot mens schept de basis voor verdere samenwerking om zo tot een optimale situatie voor het kind en het gezin te komen. Soms zijn ouders met een paar adviezen al een heel eind op weg en soms is er meer nodig in het gezin. Ook daarvoor zijn wij er.

Altijd deskundig, maar toch heel gewoon.