Terug naar overzicht

Voorlezen

Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. Gelukkig zijn een hoop ouders het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind.
Vooral kinderen tussen de twee en vijf jaar worden veel voorgelezen. Van deze groep wordt 90% regelmatig voorgelezen.
Bij het ouder worden gaan ouders ook steeds minder voorlezen. Bij de groep kinderen tussen de negen en twaalf jaar wordt nog maar zo’n 40% voor gelezen. De belangrijkste reden voor het niet meer voorlezen is dan dat het kind zelf goed kan lezen. En dat is jammer want ook op deze leeftijd kan voorlezen nog erg gezellig zijn.

Bart bespreekt…
De Bibliotheek is een prima bron voor het vinden van voorleesboeken.  Bart Droogers is vanuit de Bibliotheek Schiedam als educatiespecialist in Montessori Schiedam actief geweest. Hieronder vind je (korte) boekbesprekingen door hem voor ouders (en grootouders) die hun (klein)kind willen voorlezen:

Boekbespreking Het Ministerie van Oplossingen)

Boekbespreking Monkie

Boekbespreking Haaieneiland

Boekbespreking Robin en God

Boekbespreking Piraten van hiernaast

Boekbespreking Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft

Boekbespreking De gele ballon

Boekbespreking Mees Kees De Rekenrap

Boekbespreking Alaska

Boekbespreking Alle verhalen van kikker en Pad

Waarom voorlezen belangrijk is
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname et cetera) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.

Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan….