Prikbord

Op deze pagina vind je meer actuele informatie over Montessori Schiedam en ontwikkelingen op het gebied van (Montessori) onderwijs.

Bewaarbrieven 2019-2020

Heel praktische informatie bij de overgang van het schooljaar en voor ouders van kinderen die nieuw bij ons op school komen is opgenomen in bewaarbrieven: 2019-2020 BEWAARBRIEF ouders ONDERBOUW 2019-2020 BEWAARBRIEF ouders MIDDENBOUW EN BOVENBOUW

Lees meer...

Voorlezen

Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. Gelukkig zijn een hoop ouders het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Vooral kinderen tussen de twee en vijf jaar worden veel voorgelezen. Van deze groep wordt 90% […]

Lees meer...

Lunchaanbod in de tussenschoolse opvang

In 2017 en in 2018 is de lunch die aangeboden wordt in de tussenschoolse opvang (TSO Montessori), aangepast aan de nieuwe richtlijnen ‘Schijf van Vijf’ zoals die in 2016 door het Voedingscentrum werden geïntroduceerd. Daarnaast zijn ook de manier van serveren en de regels van wat betreft het consumeren van bepaalde voedingsmiddelen aangepast. Ons doel […]

Lees meer...

Spraak- en taalontwikkeling

Gebeurtenissen navertellen, gedachten en gevoelens in woorden uitdrukken, of lezen en begrijpen; op de basisschool maken kinderen grote sprongen in hun spraak- en taalontwikkeling. Wist je dat u ook als ouder veel kunt doen om dit bij uw kind te stimuleren? Als je hierover wilt lezen, dan kun je HIER doorklikken naar de nieuwsbrief van het […]

Lees meer...