Montessori Schiedam

Kinderen ontwikkelen zich het beste in een rijke omgeving. Montessori Schiedam is een centrum waarbinnen professionals in opvang en onderwijs kinderen die omgeving bieden. En omdat kinderen altijd en overal leren, dus ook buiten de contacturen en de muren van ons centrum, verbinden we ons graag met ouders en met de maatschappij. Onze professionals bieden kinderen een stevige basis waardoor zij zich, een leven lang, verder kunnen doorontwikkelen.

Montessori Schiedam is een gemeenschap die het kinderen mogelijk maakt om zich te ontwikkelen. Onze professionals in opvang en onderwijs willen, als partner van en met ouders, een waardevolle bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen. Het is daarom belangrijk dat de opvoedingsstijl van ouders overeenkomt met een belangrijk principe uit de montessoriaanse opvoeding: Help het kind het zelf te doen.

Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van hun kind door, in aanvulling op wat er in Montessori Schiedam gebeurt, hun kind zo breed mogelijk kennis te laten maken met de wereld om zich heen. Ervaringen die zo worden opgedaan, zijn bijzonder waardevol. Kinderen kunnen hier hun voordeel mee doen.

Onze ervaring is, dat samen opvoeden niet alleen voor het kind, maar ook voor ouders en professionals bijzonder prettig is.