Opvang

Op momenten waarop je als ouder niet in de gelegenheid bent om je kind(eren) zelf op te vangen, kun je gebruikmaken van verschillende opvangmogelijkheden:

Hele dagopvang (0 tot 4 jaar) in montessori-kinderdagverblijf Casa dei Bambini;

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (vanaf 4 jaar): tussenschoolse, buitenschoolse en vakantieopvang.

Daarnaast doen wij ons best om ouders op andere manieren te ontzorgen. Zo kun je gebruikmaken van mondzorg speciaal voor kinderen. En kun je, indien daar behoefte aan is, via onze intern begeleider voor advies of hulp terecht bij de gezinsspecialist die aan Montessori Schiedam is verbonden.

Door, daar waar mogelijk, ouders te ontzorgen, willen we alle gezinnen een steuntje in de rug bieden. Je kunt erop vertrouwen dat je kind in goede handen is, van 07.00 tot 19.00 uur, (vrijwel) het hele jaar door.

In het menu hiernaast vind je hierover alle informatie.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws