Onderwijs

Basisonderwijs, maar dan anders

Net als andere basisscholen bieden wij basisonderwijs waarmee kinderen – na (circa) 8 jaar –  goed voorbereid en naar eigen mogelijkheden hun opleiding kunnen vervolgen in het voortgezet onderwijs. Wij doen dat alleen op een heel andere manier dan dat andere scholen dat doen.

Ons montessori- onderwijs is eigentijds. De vaardigheden die kinderen met ons onderwijs ontwikkelen, passen uitstekend bij het leren en leven in de 21ste eeuw. Binnen Montessori Schiedam ontwikkelen kinderen zich een stevige basis (taal-, reken- en wiskundevaardigheden, en vooral sociale en onderzoeks- & presentatievaardigheden), zodat zij zich steeds verder kunnen ontwikkelen. Zij doen dat met de oorspronkelijke montessori-materialen die gebleken effectief zijn, en natuurlijk ook met moderne, al dan niet digitale, leermiddelen.

Omdat ons basisonderwijs zo’n andere opzet heeft, is het voor kinderen vaak lastig vanuit een meer klassikaal werkende school over te stappen.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws