Prikbord

Op deze pagina vind je meer actuele informatie over Montessori Schiedam en ontwikkelingen op het gebied van (Montessori) onderwijs.

Lunchaanbod in de tussenschoolse opvang

In de loop van het schooljaar 2017-2018 is na intern onderzoek de lunch die aangeboden wordt bij de  TSO Montessori, aangepast aan de nieuwe richtlijnen ‘Schijf van Vijf’ zoals die in 2016 door het Voedingscentrum werden geïntroduceerd. Daarnaast zijn ook de manier van serveren en de regels van wat betreft het consumeren van bepaalde voedingsmiddelen […]

Lees meer...

Spraak- en taalontwikkeling

Gebeurtenissen navertellen, gedachten en gevoelens in woorden uitdrukken, of lezen en begrijpen; op de basisschool maken kinderen grote sprongen in hun spraak- en taalontwikkeling. Wist je dat u ook als ouder veel kunt doen om dit bij uw kind te stimuleren? Als je hierover wilt lezen, dan kun je HIER doorklikken naar de nieuwsbrief van het […]

Lees meer...

Beleidsnotitie sinterklaastijd en -viering

Culturele gebruiken, waaronder het sinterklaasfeest, bestaan in de samenleving voort, wijzigen zich gaandeweg of – bij wetgeving – abrupt en worden manifest in gedrag dat al dan niet wordt vertoond, wordt getolereerd of mag worden vertoond. Montessori Schiedam heeft niet de pretentie volwassenen in deze van hun gelijk of ongelijk te overtuigen, of om zelfs […]

Lees meer...

Montessori Schiedam lied

Montessori Schiedam heeft een eigen lied dat bij gelegenheden wordt gezongen: Het Montessori Schiedam lied

Lees meer...