Terug naar overzicht

Beleidsnotitie sinterklaastijd en -viering

Culturele gebruiken, waaronder het sinterklaasfeest, bestaan in de samenleving voort, wijzigen zich gaandeweg of – bij wetgeving – abrupt en worden manifest in gedrag dat al dan niet wordt vertoond, wordt getolereerd of mag worden vertoond.

Montessori Schiedam heeft niet de pretentie volwassenen in deze van hun gelijk of ongelijk te overtuigen, of om zelfs maar hun opvattingen in twijfel te trekken, zolang de wet niet wordt overtreden.

Met deze notitie wordt het beleid in deze geformaliseerd; de notitie geeft kaders en regels aan om zo organisatoren en stakeholders zo goed mogelijk te informeren over waarbinnen en hoe in Montessori Schiedam gehandeld wordt in sinterklaastijd.

Je vindt de notitie HIER