Gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel… Het kan zich soms anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn.
Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan een gezinsspecialist inschakelen. De gezinsspecialist is werkzaam op school en de groepsleiders en ouder(s) kunnen hier om advies of kortdurende begeleiding vragen.

Als de gezinsspecialist wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de groepsleider en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. In ieder geval is de gezinsspecialist er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van ouders en school. De gezinsspecialist kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseert de gezinsspecialist passend aanbod van opvoed‐ en opgroeiondersteuning. De gezinsspecialist werkt altijd samen met de ouders, kind en de school.

Als ouders een gesprek willen met de gezinsspecialist, kan dit via de intern begeleider van Montessori Schiedam. De gesprekken met de gezinsspecialist zijn vertrouwelijk en gratis.

In afstemming met ouders geeft de gezinsspecialist na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider van Montessori Schiedam.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws