Tussenschoolse opvang

Pedagogisch medewerkers en betaalde vrijwilligers verzorgen vanuit kinderopvangorganisatie KomKids  onder de naam TSO Montessori de tussenschoolse opvang voor onze kinderen. De opvang kan – nadat een kind eenmaal is aangemeld – structureel of incidenteel door ouders worden ingekocht.

In het opvangtarief, dat €3,46 per keer bedraagt, zijn een broodmaaltijd, drinken, soms een salade of lunchgerecht en altijd een stukje fruit inbegrepen. Kinderen nemen dus niet zelf hun eigen lunch mee. De schijf van vijf wordt gehanteerd als leidraad in het voedingsaanbod bij de TSO zoals vermeld staat in het beleid van KomKids. (lees HIER meer over het assortiment en de regels in  de tso)

Kinderen nemen ook geen geld mee naar de opvang.

De betaling van de tussenschoolse opvang gebeurt door het afschrijven van een tegoed (vergelijkbaar met het systeem van de ov- chipkaart). Dat kan ook een gezinstegoed zijn wanneer meer kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang.

Ouders maken een bedrag over naar IBAN: NL72INGB0005843556 ten name van: Stichting KomKids TSO Montessori o.v.v. voor- & achternaam kind(eren).

Wanneer het saldo bijna op raakt, ontvangen ouders via het opvangregistratiesysteem een mailbericht met daarin het verzoek het saldo aan te vullen om vervolgens opvang mogelijk te blijven maken.

Met vragen of opmerkingen kunnen ouders terecht bij de pedagogisch medewerkers via mailadres:  tsomontessori@komkids.info

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws