Stichting Primo Schiedam

Het basisonderwijs in Montessori Schiedam wordt verzorgd vanuit de Stichting Primo Schiedam. Deze stichting behartigt de belangen van alle openbare scholen in Schiedam. In 2006 is Primo Schiedam in het leven geroepen door de gemeente Schiedam en haar statuten zijn door de gemeenteraad vastgesteld. In de stichting is het bevoegd gezag van de school geregeld in de functie van de directeur-bestuurder. Deze stuurt op hoofdlijnen en leidt het team van directeuren.

De directeur van Montessori Schiedam is in mandaat formeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de bedrijfsvoering voor wat betreft het onderwijs, maar Montessori Schiedam is in de eerste plaats een (zogenoemd “Rijnlandse”) organisatie waarin personeelsleden met elkaar samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van onze ambities.

Dagelijks zetten alle medewerkers van Primo Schiedam zich, samen met ouders en partners in voor een veilige, uitdagende en hoogwaardige leeromgeving voor ieder kind. Binnen ons openbaar onderwijs groeit elk kind op tot een tolerante, zelfbewuste persoonlijkheid die goed is voorbereid op een eigen rol in de maatschappij en op haar of zijn toekomst in het voortgezet onderwijs.

Alle informatie over Stichting Primo Schiedam is te vinden op: www.primoschiedam.nl

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws