Veilig klimaat

Ouders vertrouwen hun kind voor een belangrijk gedeelte van de dag aan ons toe. Onze professionals nemen de verantwoordelijkheid, die daarmee overgedragen wordt, serieus. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons.

Onze gemeenschap verwacht van alle mensen, groot en klein, dat zij duidelijk praten en fatsoenlijk met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat onze ordelijke en gezellige leefomgeving in stand blijft.

Meer in het bijzonder gaat het om het volgende:

  • Wij gebruiken het Nederlands als voertaal (afgezien van de lessen in de Engelse taal). Daarmee willen we bereiken dat we elkaar kunnen verstaan, elkaar begrijpen en leren kennen;
  • Wij spreken elkaar aan bij onze eigen naam en zijn bereid te luisteren naar elkaar;
  • Met spullen wordt, ongeacht of die wel of niet van jezelf zijn (wanneer je iets van een ander wilt lenen, dan vraag je eerst of dat mag), verantwoord (je maakt nooit iets opzettelijk kapot) omgegaan;
  • Onder schooltijd worden sociale media niet gebruikt – telefoons zijn uit en ingeleverd bij de groepsleiding;
  • Het communiceren door het gebruik van dreigende of obscene woorden of met dergelijke gebaren past niet in onze leefcultuur;
  • Discriminatie en alle vormen van intimidatie of geweld – fysiek, verbaal en non-verbaal – worden niet getolereerd;
  • Het bezit van wapens of daarop gelijkende voorwerpen en vuurwerk is verboden binnen onze gebouwen, op onze pleinen en ook elders binnen het verband van Montessori Schiedam.

Montessori Schiedam heeft de samenwerkende en veilige cultuur – waarvan het antipestprotocol en het burgerschapsonderwijs deel uitmaken – beschreven. Deze beschrijving in de vorm van een PDF-bestand vind je HIER .

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws