de Bibliotheek Schiedam

Montessori Schiedam is de eerste organisatie die met de Bibliotheek Schiedam een overeenkomst is aangegaan om invulling te geven aan de samenwerking tussen bibliotheekwerk en basisonderwijs onder de noemer: De Bibliotheek Op School.

Er bij ons een bibliotheekconsulent actief die activiteiten in het kader van leesbevordering en mediawijsheid aanbiedt en het onderwijsteam helpt deze aan te bieden.

Informatie over de Bibliotheek Op School is te vinden op: www.debibliotheekopschool.nl

Alle informatie van de Bibliotheek Schiedam is te vinden op: www.debibliotheekschiedam.nl