Onze ouders

Montessori Schiedam heeft een openbaar karakter. In beginsel zijn alle ouders met hun kind bij ons welkom. Wij verwachten wel, dat ouders die hun kind bij ons aanmelden dat niet zomaar doen. Ouders die bewust voor Montessori Schiedam kiezen weten daardoor wat zij kunnen verwachten… En: wat niet. Dit maakt, dat ouders elkaar – ondanks hun verschillen – herkennen in de manier waarop zij tegen de ontwikkeling van kinderen aankijken en in hun manier van hoe zij met hun kinderen willen omgaan.

In Montessori Schiedam is er voor ouders gelegenheid meer betrokken te raken bij de gemeenschap die wij met elkaar vormen. Er zijn allerlei mogelijkheden om contacten te onderhouden: bezoeken op school, gesprekken met de groepsleiding, het bezoeken van de website, het lid worden van de Facebookgroepen, het lezen van de digitale nieuwsbrief, het bezoeken van bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad, hulp verlenen bij excursies, de uitleen van boeken in onze bibliotheek, kinderen helpen bij het leren lezen, het geven van een gastles of door lid te worden van de ouderraad of zich als kandidaat op te geven ten tijde van de medezeggenschapsraadverkiezingen.

Tegelijk realiseren wij ons dat het voor werkende ouders niet altijd gemakkelijk is als hulpouder actief te zijn. Wanneer je je op een heel andere manier (bijvoorbeeld vanuit je vakgebied of deskundigheid) een bijdrage aan onze organisatie wilt leveren, dan horen wij jouw suggestie graag!

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws