Onze ouders

Montessori Schiedam heeft een openbaar karakter. In beginsel zijn alle ouders met hun kind bij ons welkom. Wij verwachten wel, dat ouders die hun kind bij ons aanmelden dat niet zomaar doen. Ouders die bewust voor Montessori Schiedam kiezen weten daardoor wat zij kunnen verwachten… En: wat niet. Dit maakt, dat ouders elkaar – ondanks hun verschillen – herkennen in de manier waarop zij tegen de ontwikkeling van kinderen aankijken en in hun manier van hoe zij met hun kinderen willen omgaan.

In Montessori Schiedam is er voor ouders gelegenheid meer betrokken te raken bij de gemeenschap die wij met elkaar vormen. Er zijn allerlei mogelijkheden om contacten te onderhouden: het volgen van de berichten op onze schoolapp Parro, bezoeken op school tijdens de kijkmomenten, gesprekken met de groepsleiding, het gebruiken van de informatie op deze website, het lezen van de digitale nieuwsbrief, het als toehoorder bezoeken van bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad, hulp verlenen bij het controleren van de kinderen op hoofdluis,  de uitleen van boeken verzorgen in onze bibliotheek, kinderen helpen bij het leren lezen, het geven van een gastles, door hulp te verlenen bij excursies, festiviteiten en activiteiten,of zich als kandidaat op te geven ten tijde van de medezeggenschapsraadverkiezingen.

Tegelijk realiseren wij ons dat het voor werkende ouders niet altijd gemakkelijk is als hulpouder actief te zijn. Wanneer je je op een heel andere manier (bijvoorbeeld vanuit je vakgebied of deskundigheid) een bijdrage aan onze organisatie wilt leveren, dan horen wij jouw suggestie graag!

Onze school is lid van en erkend door de Nederlandse Montessorivereniging (NMV). Binnen de NMV is een oudernetwerk actief. Het oudernetwerk brengt ook een nieuwsbrief uit over onderwijs en opvoeden. Via de link Netwerk ouders – Nederlandse Montessori Vereniging vind je meer informatie over het netwerk en kun je ook de nieuwsbrief lezen.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws