Aansprakelijkheid

Montessori Schiedam aanvaardt in zijn algemeenheid geen aansprakelijkheid voor schade, die is toegebracht aan eigendommen van kinderen, ouders of andere personen. Zo zijn wij bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ontvreemde kledingstukken, vernieling van een in de rijwielstalling geplaatste fiets of bij lessen bewegingsonderwijs in bewaring gegeven zaken, omdat wij adviseren sieraden e.d. thuis te laten als er bewegingsonderwijs op het rooster staat.

Wanneer een kind iets van een ander kind kapot maakt, kunnen ouders van het gedupeerde kind ervoor kiezen de ouder van het kind dat iets kapot maakte aansprakelijk te stellen.  Tip in deze: Verzeker jezelf en je kind tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA- verzekering).

Montessori Schiedam kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen, als die is veroorzaakt door een duidelijk foutief handelen of door nalatigheid van personeelsleden of anderen die als vrijwilliger bij ons werkzaam zijn. Aansprakelijkheidstelling en schadeclaim kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directeur die de claim afhandelt of verdere afhandeling overdraagt aan de verzekeringsmaatschappij.

Verder is er voor kinderen, personeelsleden en vrijwilligers op school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, van school naar huis, tijdens het verblijf op schooltijden en tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband.

Er wordt veel geld geïnvesteerd in materialen, interieur, gebouw en omgeving. Wij verwachten dat iedereen verantwoord en duurzaam met materialen en de omgeving omgaat. Wanneer kinderen materialen beschadigen of kwijt maken, achten wij de ouders hiervoor aansprakelijk. Bij beschadiging of vermissing brengen wij de kosten bij de ouders in rekening.​

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws