Plannen & Verslagen

Op deze pagina zijn plannen, verslagen en dergelijke verzameld

Schoolleiding

Schoolplan 2019-2023

Schoolspecifieke uitwerking NPO Montessori Schiedam

KOERS 2022 jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 Montessori Schiedam

Oudertevredenheidpeiling 2021

Leerlingtevredenheidpeiling 2021

Ouderraad

Er zijn momenteel geen OR- documenten beschikbaar

Medezeggenschapsraad

Verslagen van de bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad kunnen worden opgevraagd door een mail te sturen naar: montessori_mr@primoschiedam.nl .

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws