Luizencontrole

In de week na elke schoolvakantie controleren hulpouders alle kinderen op hoofdluis.

Wij verwachten van ouders en kinderen dat zij medewerking geven aan het uitvoeren van de controles en dat zij zich ervoor inspannen om, wanneer hoofdluis wordt geconstateerd, een behandeling uit te voeren.

Het hebben van luizen is vervelend, maar het kan iedereen gebeuren. Niets om je voor te schamen dus.

Voor de controle is het fijn als kinderen geen ingewikkelde kapsels of gel in hebben.

Wil je zelf ook je kind(eren) regelmatig controleren op luizen of neten! In ieder geval de dag voor de controles?

Kijk HIER op de website van het RIVM voor meer informatie over hoofdluis.

De controlerende ouders werken op basis van een protocol en controleren ook enkel. Een eventuele behandeling doen ouders thuis. Je ontvangt hierover informatie als bij jouw kind hoofdluis of neten zijn geconstateerd

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws