Luizencontrole

In de week na elke schoolvakantie controleren hulpouders alle kinderen op hoofdluis.

Wij verwachten van ouders en kinderen dat zij medewerking geven aan het uitvoeren van de controles en dat zij zich ervoor inspannen om, wanneer hoofdluis wordt geconstateerd, een behandeling uit te voeren.

Het hebben van luizen is vervelend, maar het kan iedereen gebeuren. Niets om je voor te schamen dus.

Voor de controle is het fijn als kinderen geen ingewikkelde kapsels of gel in hebben.

Wil je zelf ook je kind(eren) regelmatig controleren op luizen of neten! In ieder geval de dag voor de controles?

Kijk HIER voor meer informatie.

De werkgroep luizen werkt op basis van het Luizen protocol en controleert enkel. Een eventuele behandeling doen ouders thuis. Je ontvangt informatie van de luizen coördinator als je kind hoofdluis en/of neten zijn geconstateerd

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws