Kosten

Basisonderwijs

Het basisonderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar in Montessori Schiedam is gratis.

Om kinderen in de gelegenheid te stellen mee te doen aan activiteiten en vieringen doet de Ouderraad een dringend beroep op ouders de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen om op die manier feesten zoals St. Nicolaas, de kerst- en paasmaaltijd en de schoolreis te kunnen organiseren.

Op dit moment is de ouderbijdrage € 60,-. (Voor kinderen die voor het eerst na de kerstvakantie op school komen, betalen de ouders € 40,-).

Over de betalingswijze krijgen ouders van de penningmeester van de Ouderraad bericht.

De kinderen in de leerjaar 8 gaan op kamp. Ook hiervoor geldt, dat wij ouders verzoeken de vrijwillige ouderbijdrage – die in het schooljaar 2023/2024 €110,- bedraagt – te voldoen, omdat het anders niet mogelijk is het kamp te bekostigen.

Tussenschoolse opvang

Het tarief inclusief broodmaaltijd, drinken en een kleine salade of een stukje fruit is € 3,46 per kind per keer.

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang in ZiezoKids

Zie hiervoor de website van kinderopvangorganisatie KomKids: https://www.komkids.nl/voor-ouders/tarieven.html

Hele dagopvang in Casa dei Bambini

Zie hiervoor de website van Casa dei Bambini: http://www.casadeibambini.nl

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws