Uitschrijven

Kinderen die worden ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs worden bij Montessori Schiedam  administratief uitgeschreven aan het einde van het betreffende schooljaar op 31 juli. Ouders hoeven daar verder niets voor te doen.

In alle overige situaties waarin ouders hun kind willen of moeten uitschrijven kunnen zij dit enkel doen in een gesprek met de directeur van Montessori Schiedam. Voor het uitschrijven zijn de naam en  adresgegevens (en liefst ook het Brinnummer) van de school waarin het kind wordt geplaatst en de exacte datum waarop dat zo is, nodig.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws