Plaatsingsprocedure

De belangstelling voor Montessori Schiedam is erg groot: er zijn geen plaatsen beschikbaar voor kinderen die zijn geboren voor december 2022.

Wij werken voor kinderen die zijn geboren voor 1 december 2022 en die nog geen 3 jaar en 6 maanden oud zijn met een reservelijst. Als je meer hierover wilt weten, dan kun je een mailtje sturen naar info.montessori@primoschiedam. Vermeld in je bericht de voor- en achternaam van jouw kind, de geboortedatum en liefst ook een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent.  

Hoe het aanmelden van kinderen die zijn of worden geboren na 30 november 2022 of die ouder zijn dan 3 jaar en 6 maanden in zijn werk gaat lees je hieronder.

Ouders die nog niet bekend zijn met Montessori Schiedam

Voorafgaand aan het aanmelden wordt een kennismakingsgesprek met ouders gevoerd. In het gesprek wordt duidelijk of de montessoriaanse opvoedstijl bij jou of jullie past. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een mailtje naar info.montessori@primoschiedam.nl  Vermeld in je bericht de voor- en achternaam en de geboortedatum van jouw kind. Hou er rekening mee dat de belangstelling voor Montessori Schiedam erg groot is waardoor er niet voor alle aangemelde kinderen een plaats beschikbaar is.

Broertjes en zusjes

Voor het inschrijfformulier van Montessori Schiedam is natuurlijk geen nieuwe kennismaking nodig.  Gebruik gewoon dit aanmeldformulier formulier. Je kunt het formulier printen, invullen en op school afgeven. Doe dat bij voorkeur voordat je kind twee jaar oud is zodat er tijdig een plaats gereserveerd kan worden. Als je niet kunt printen, dan kun je een papieren aanmeldformulier op school komen afhalen.

Verhuizers en neveninstromers

Ouders die gaan verhuizen of met een andere reden zich op Montessori Schiedam oriënteren, kunnen een mailtje sturen naar info.montessori@primoschiedam.nl .  Vermeld in je bericht de voor- en achternaam en de geboortedatum van jouw kind en ook de verwachte verhuisdatum of de reden om contact met ons op te nemen.

Toelating

Montessori Schiedam maat deel uit van de Stichting Primo Schiedam waarin alle openbare basisscholen in de stad verenigd zijn. De openbare grondslag maakt, dat in beginsel kinderen van alle ouders – ongeacht hun culturele achtergrond, geloofsovertuiging, sociaal-economische situatie of gezinssamenstelling – bij ons welkom zijn.

Kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen soms wel en soms niet bij ons worden geplaatst. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoeften die het kind heeft. Het is belangrijk dat ouders hierover spreken in het kennismakingsgesprek. Zij worden dan geïnformeerd over de mogelijkheden die wij hebben om het kind te begeleiden.​

Wennen en intakegesprek

Om bijna vierjarige kinderen te laten wennen aan het naar school gaan, komen zij vijf dagdelen wennen. Dat mag wettelijk vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden. Met ouders van een kind dat in juni, juli of augustus jarig is worden alternatieve afspraken gemaakt over het wennen – zij komen niet voor de zomervakantie wennen.

Tijdens de wenperiode (of voorafgaand aan het naar school gaan) wordt met ouders een intakegesprek gevoerd. Met de groepsleiding bespreken ouders de ontwikkeling van het kind in de achterliggende jaren.

Ook met ouders van kinderen die ouder zijn en die bij ons worden geplaatst, worden afspraken gemaakt over de voorbereiding van het kind op de plaatsing in Montessori Schiedam en over het moment waarop het intakegesprek plaatsvindt.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws