Schorsing & verwijdering

In zeer uitzonderlijke situaties kan een leerling voor één of enkele dagen worden geschorst. Is dit definitief, dan is er sprake van verwijdering. Dit kan bijvoorbeeld, omdat onze basisschool het kind niet kan bieden wat het nodig heeft (onderwijs- of ondersteuningsbehoefte). Maar ook voor anderen gevaarlijk gedrag van een kind of wangedrag van een ouder kan aanleiding zijn tot schorsing of verwijdering. Indien het schoolbestuur uiteindelijk tot schorsing of verwijdering wil overgaan, wordt altijd de procedure gevolgd die hiervoor geldt (art. 40 lid 5 van de Wet op het Primair Onderwijs).

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws