Onderwijstijd

De schooltijden die Montessori Schiedam hanteert, zorgen ervoor dat in een volledige schoolweek alle groepen 25 uur en 45 minuten onderwijstijd hebben. In Nederland ligt bij wet vast dat kinderen in hun basisschoolloopbaan tenminste 7.520 uur onderwijstijd krijgen.

Bij ons worden deze uren gelijkelijk verdeeld over 8 schooljaren. Alle kinderen gaan daarom in elk schooljaar (7.520:8=) tenminste 940 uur per schooljaar naar school toe. 
Om rekening te houden met eventuele calamiteiten in de toekomst, is het nodig tot 10 uur extra onderwijstijd in een schooljaar in te plannen. Het aantal uren onderwijstijd loopt dan op tot maximaal 950 uur per schooljaar.

Montessori Schiedam kan ook niet meer dan 950 uur onderwijstijd per jaar aanbieden. Dit komt door de hoogte van de vergoeding die de Rijksoverheid toekent voor het in dienst hebben van leraren.

Zou er meer onderwijstijd per schooljaar aangeboden worden, dan zou het aantal kinderen per groep aanzienlijk groter moeten zijn dan nu het geval is.​

Als gevolg van de landelijke vakantiespreiding en de per jaar verschuivende zomervakantie is er sprake van ‘kortere’ en ‘langere’ schooljaren. Het aantal uren onderwijstijd is in elk schooljaar (lang of kort) altijd nagenoeg gelijk. Hierdoor zijn er in ‘langere’ schooljaren meer vakanties en vrije dagen dan in ‘kortere schooljaren’.