Onderwijstijd

De schooltijden die Montessori Schiedam hanteert, zorgen ervoor dat in een volledige schoolweek alle groepen 25 uur en 45 minuten onderwijstijd hebben. In Nederland ligt bij wet vast dat kinderen in hun basisschoolloopbaan tenminste 7.520 uur onderwijstijd krijgen.

Bij ons worden deze uren gelijkelijk verdeeld over acht schooljaren. Alle kinderen gaan daarom in elk schooljaar (7.520 : 8 =) tenminste 940 uur per schooljaar naar school toe. Om rekening te houden met eventuele calamiteiten in de toekomst, is het nodig tot 10 uur extra onderwijstijd in een schooljaar in te plannen. Het aantal uren onderwijstijd loopt dan op tot maximaal 950 uur per schooljaar.  Montessori Schiedam kan op basis van de toegekende Rijksbekostiging ook niet meer onderwijstijd per jaar aanbieden.

Als gevolg van de landelijke vakantiespreiding en de per jaar verschuivende zomervakantie is er sprake van ‘kortere’ en ‘langere’ schooljaren. Het aantal uren onderwijstijd is in elk schooljaar (lang of kort) altijd nagenoeg gelijk. Hierdoor zijn er in ‘langere’ schooljaren meer vakanties en vrije dagen dan in ‘kortere schooljaren’.

Tijdens vakanties en op vrije dagen kun je vakantieopvang afnemen bij onze samenwerkingspartner KomKids (locatie ZiezoKids); zij zijn – uitgezonderd nationale feestdagen – altijd geopend als er geen onderwijs gegeven wordt.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws