Onderwijsgroepen

Maria Montessori zag een school als leef- en werkgemeenschap; een maatschappij in het klein, met alle structuren van dien.

Wij kiezen in ons onderwijs daarom voor gemengde leeftijdsgroepen:

  • onderbouw (4 tot circa 6 jaar in de leerjaren 1 en 2);
  • middenbouw (circa 6 tot circa 9 jaar in de leerjaren 3, 4 en 5);
  • bovenbouw (circa 10 tot circa 12 jaar in de leerjaren 6, 7 en 8).

Wanneer het aantal kinderen hiertoe aanleiding geeft, dan kunnen in een schooljaar andere combinaties gemaakt worden.

Het werken met gemengde leeftijdsgroepen in ons onderwijs heeft voor kinderen veel voordelen:

  • Zij leren verschillende rollen in te nemen, wat in zijn algemeenheid goed voor de persoonlijkheidsontwikkeling is;
  • Zij leren rekening te houden met elkaar, hulp te geven en te vragen en zij kunnen leren van en met elkaar, wat de sociale vorming bevordert;
  • Zij zijn samen zelfverantwoordelijk en leren onafhankelijk van een volwassene te functioneren;
  • Zij leren elkaars werk te respecteren;
  • Zij kunnen zich in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden ontwikkelen en werken allemaal op verschillende niveaus, waardoor niemand een uitzonderingspositie heeft.

De Rijksoverheid maakt het mogelijk voor basisscholen die niet in een achterstandsgebied staan en waarin weinig kinderen zijn van laag opgeleide ouders per 28 à 29 kinderen een groep te maken. De gemiddelde groepsgrootte ligt daarom zo rond dit aantal.