Onderwijsgroepen

Maria Montessori zag een school als leef- en werkgemeenschap; een maatschappij in het klein, met alle structuren van dien.

Wij kiezen in ons onderwijs daarom voor gemengde leeftijdsgroepen:

  • onderbouw (4 tot circa 6 jaar in de leerjaren 1 en 2);
  • middenbouw (circa 6 tot circa 9 jaar in de leerjaren 3, 4 en 5);
  • bovenbouw (circa 9 tot circa 12 jaar in de leerjaren 6, 7 en 8).

Het werken met gemengde leeftijdsgroepen in ons onderwijs heeft voor kinderen veel voordelen:

  • Zij leren verschillende rollen in te nemen, wat in zijn algemeenheid goed voor de persoonlijkheidsontwikkeling is;
  • Zij leren rekening te houden met elkaar, hulp te geven en te vragen en zij kunnen leren van en met elkaar, wat de sociale vorming bevordert;
  • Zij zijn samen zelfverantwoordelijk en leren onafhankelijk van een volwassene te functioneren;
  • Zij leren elkaars werk te respecteren;
  • Zij kunnen zich in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden ontwikkelen en werken allemaal op verschillende niveaus, waardoor niemand een uitzonderingspositie heeft.

De Rijksoverheid bekostigt ons onderwijs waardoor het in onze situatie mogelijk is in middenbouw- en bovenbouwgroepen van circa 30 kinderen te werken. In het schooljaar 2022-2023 is de groepsgrootte  in deze groepen kleiner om de vertraging die kinderen zouden kunnen hebben opgelopen gaande de scholensluitingen als gevolg van de coronacrisis met het realiseren van meer contacttijd tussen kind en groepsleider te compenseren   Onderbouwgroepen starten een schooljaar met ongeveer 18 kinderen en eindigen een schooljaar rond 27 kinderen.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws