Ouderraad

De ouderraad (OR) van Montessori Schiedam organiseert, ondersteund door het onderwijsteam, verschillende activiteiten voor de kinderen. Daarnaast is de ouderraad er om signalen vanuit de ouders neer te leggen bij de directeur, het kernteam en de medezeggenschapsraad en om mee te denken bij vraagstukken die organisatie aangeeft of betreffen.

De ouderraad vergadert regelmatig. Hierbij is ook een lid van het kernteam aanwezig. Er worden diverse activiteiten gepland, besproken en uitgewerkt. Dit gaat meestal in werkgroepen.

Bij de uitvoering van al deze activiteiten kunnen zij niet zonder hulp van andere ouders. Het leuke is ook, dat ouders op deze manier de organisatie ook van een andere kant zien. En heel waardevol: Kinderen zijn er trots op dat hun vader of moeder meehelpt.

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en wordt gepubliceerd in de Jaargids

In de jaargids is ook de samenstelling van het dagelijks bestuur van de ouderraad weergegeven.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws