Ouderraad

De kleine ouderraad van Montessori Schiedam organiseert zelfstandig, ondersteund door andere ouders en leden van het onderwijsteam, verschillende activiteiten voor de kinderen. Daarnaast is de ouderraad er om signalen vanuit de ouders op te vangen en in de organisatie te bespreken.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad initieert diverse activiteiten. Voor de uitvoering daarvan is  hulp van andere ouders nodig. Het leuke is ook, dat ouders op deze manier de organisatie ook van een andere kant zien. En heel waardevol: kinderen zijn er trots op dat hun vader of moeder meehelpt.

De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage die weliswaar vrijwillig is, maar noodzakelijk om de basisschooltijd voor kinderen niet alleen leerzaam maar ook leuk te laten zijn. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. In het schooljaar 2023-2024 bedraagt de ouderbijdrage €60,- (voor kinderen die na de jaarwisseling starten is dat €40,-).

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws