Medezeggenschapsraad

De MR in het kort

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders en personeelsleden op school vertegenwoordigt. De leden van de MR worden elke drie jaar (trapsgewijs) gekozen door de ouders en personeelsleden op school.

Samenstelling

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (PG) en oudergeleding (OG). Op dit moment hebben twee personeelsleden en drie ouders zitting:

  • Freya Klijn (ouderlid, voorzitter)
  • Marja Jansen (personeelslid, secretaris)
  • Janneke van Houtum-Roks (ouderlid)
  • Kitty van Buren (personeelslid)
  • Wendy Etman (ouderid)
  • Er is in de personeelgeleding een vacature

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad heeft een aantal rechten, zoals: informatierecht, adviesrecht en stemrecht over diverse wettelijk bepaalde onderwerpen. Je vindt  HIER   het reglement van de medezeggenschapsraad met daarin de bevoegdheden.

Ook is het gesprek tussen de schoolleiding (Herman), de personeelsleden en de ouders belangrijk, zodat er van alle kanten kan worden gepeild hoe men tegen onderwerpen aankijkt. Dat gebeurt overigens evengoed door de afstemming met de ouderraad (OR).

Contact MR

Nieuwsgierig geworden? De bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en toehoorders zijn van harte welkom.

Heb je ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan per mail contact met ons op via mr.montessori@primoschiedam.nl. Je kunt dit mailadres ook gebruiken om verslagen van bijeenkomsten van de raad op te vragen.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws