Medezeggenschapsraad

Het verkiezingsbulletin oudergeleding medezeggenschapsraad is te openen via deze link

De MR in het kort

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders en personeelsleden op school vertegenwoordigt. De leden van de MR worden elke drie jaar (trapsgewijs) gekozen door de ouders en personeelsleden op school.

Samenstelling

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (PG) en oudergeleding (OG). Op dit moment hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting:

  • Martijn Boelhouwers (ouderlid, voorzitter, GMR-lid)
  • Marja Jansen (personeelslid, secretaris)
  • Tinie van Alphen (personeelslid, GMR-lid)
  • Kitty van Buren (personeelslid)
  • Freya Klijn (ouderlid)
  • Janneke van Houtum-Roks (ouderlid)

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad heeft een aantal rechten, zoals: informatierecht, adviesrecht en stemrecht over diverse wettelijk bepaalde onderwerpen. Je vindt  HIER   het reglement van de medezeggenschapsraad met daarin de bevoegdheden.

Ook is het gesprek tussen de schoolleiding (Herman), de personeelsleden en de ouders belangrijk, zodat er van alle kanten kan worden gepeild hoe men tegen onderwerpen aankijkt. Dat gebeurt overigens evengoed door de afstemming met de ouderraad (OR).

Het afgelopen jaar

In 2020, 2021 en 2022 werden in de vergaderingen door ouders en leraren geuite zorgen over coronaregels besproken, de (al dan niet online) lessen, de veranderingen die Corona in de organisatie met zich meebrengt, de te plannen verhuizing naar een ander pand en de ouderbijdrage voor de TSO (en de communicatie hierover). Natuurlijk zijn er ook meer jaarlijks terugkerende onderwerpen die ter tafel komen, zoals: de jaarplanning, de schoolgids en de onderwerpen die in de overkoepelende GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Primo Schiedam) worden besproken.

Contact MR

Nieuwsgierig geworden naar verslagen? Die zijn (binnenkort) via deze pagina te vinden.

Heb je ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan per mail contact met ons op via mr.montessori@primoschiedam.nl.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws