Onderwijsteam

Het onderwijsteam wordt geleid door de directeur en wordt aangevoerd door de teamleider onderwijs.

Het onderwijsteam bestaat uit:

  • de teamleider onderwijs;
  • de groepsleid(st)ers;
  • de vakleraar bewegingsonderwijs;
  • de coördinator passend aanbod;
  • de directeur.

In Montessori Schiedam werken bevoegde leraren basisonderwijs die in aanvulling op de lerarenopleiding de (post- hbo) montessori- opleiding hebben gevolgd. Zij zijn (uiterlijk in de loop van het schooljaar 2017-2018) ook geregistreerd in het landelijke lerarenregister (de directeur in het schoolleidersregister).

Binnen de Stichting Primo Schiedam bestaat een pool die het doorgaans mogelijk maakt in geval van ziekte of bij verlof van de groepsleid(st)er een vervanger in te zetten. Wij maken soms ook gebruik van zzp’ers via onze vaste intercedent.

Regelmatig worden stagiairs die de lerarenopleiding volgen bij ons geplaatst.
Een bijzondere stagiair is de zogenaamde leraar in opleiding (lio’er). Een lio’er is bezig de opleiding af te ronden en heeft aangetoond onder supervisie zelfstandig een onderwijsgroep te kunnen leiden. Daarnaast kunnen ook mbo’ers die de opleiding tot onderwijsassistent volgen (niveau 4) een stageplek bij ons krijgen.

Alle personeelsleden en betaalde vrijwilligers die in Montessori Schiedam werken hebben een verklaring omtrent gedrag overlegd voordat zij bij ons aan het werk zijn gegaan.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws