Onderwijsteam

Het onderwijsteam wordt geleid door de directeur (RDO) en wordt aangevoerd door de teamleiders van de verschillende bouwen.

Het onderwijsteam bestaat uit:

  • de teamleiders;
  • de groepsleid(st)ers;
  • de vakleraar bewegingsonderwijs;
  • de intern begeleider;
  • de directeur.

In Montessori Schiedam werken daartoe bevoegde leraren basisonderwijs die in aanvulling op de lerarenopleiding de (post- hbo) montessori- opleiding hebben gevolgd of aan het volgen zijn.

Regelmatig worden stagiairs die de lerarenopleiding volgen bij ons geplaatst.
Een bijzondere stagiair is de zogenaamde leraar in opleiding (lio’er). Een lio’er is bezig de opleiding af te ronden en heeft aangetoond onder supervisie zelfstandig een onderwijsgroep te kunnen leiden. Daarnaast kunnen ook mbo’ers die de opleiding tot onderwijsassistent volgen (niveau 4) een stageplek bij ons krijgen.

Het (nog oplopende) lerarentekort maakt, dat ingeval leraren (ziekte)verlof moeten opnemen er geen externe vervanging beschikbaar is. Vaak lukt het in zo’n situatie een groep te bemensen vanuit onze reguliere formatie, maar dat is niet altijd het geval. Het tijdelijk inzetten van stagiairs of het verdelen van kinderen over andere groepen kan dan aan de orde zijn. Zeer sporadisch, want enkel in uiterste nood, wordt ouders verzocht hun kind thuis op te vangen.

Alle personeelsleden en betaalde vrijwilligers die in Montessori Schiedam werken hebben een verklaring omtrent gedrag overlegd voordat zij bij ons aan het werk zijn gegaan.